O proxecto ECOSER 2.0 ‘Efectividade das áreas naturais protexidas na contribución dos servizos ecosistémicos mariños ao benestar humano’, coordinado polo profesor Sebastián Villasante, acaba de iniciar o proceso de validación dos datos compilados, en base á evidencia científica, dende o seu inicio, cos principais grupos...