Os resultados do proxecto ECOSER 2.0, liderado pola USC, poderán visualizarse a través dunha ferramenta interactiva mediante mapas, gráficos e informes, que serán de acceso público a través da plataforma en liña ECO-DATASEA. Esta investigación, que xurdiu como continuación dos resultados de ECOSER, chega a...

O proxecto ECOSER 2.0 ‘Efectividade das áreas naturais protexidas na contribución dos servizos ecosistémicos mariños ao benestar humano’, coordinado polo profesor Sebastián Villasante, acaba de iniciar o proceso de validación dos datos compilados, en base á evidencia científica, dende o seu inicio, cos principais grupos...