Consulta cidadá sobre a saúde dos océanos en Galicia

O grupo de investigación EqualSea Lab da Universidade de Santiago de Compostela está a medir a saúde das zonas oceánicas e costeiras de Galicia mediante a realización dun ‘Índice de Saúde dos Océanos’.
 
Contar coa túa opinión axudaranos a comprender cuestións moi relevantes para a nosa investigación. 
 
Queremos saber: que é para ti un océano saudable? Completar o seguinte cuestionario leva uns 20 minutos*.
 

Podes acceder á enquisa nestas ligazóns:

Entre as persoas que respondan á enquisa sortearemos tres premios:

 
Nesta ligazón podes consultar máis información sobre a consulta cidadá acerca da saúde dos océanos en Galicia.

 

* GAL | A participación nesta enquisa é voluntaria. O acceso aos datos persoais estará restrinxido ao equipo de investigación e non se utilizarán datos para ningún fin comercial. Os entrevistados teñen dereito en calquera momento a acceder e/ou rectificar os seus datos persoais, así como a eliminar os seus datos (Regulamento UE 2016/679; Lei española Real Decreto-Lei 5/2018). Os datos almacenaranse durante un ano despois da finalización do proxecto (agosto de 2025). Se ten preguntas ou comentarios, póñase en contacto co profesor Sebastián Villasante e coa doutora Katina Roumbedakis (atlanteco_usc@equalsea.eu). Esta enquisa foi aprobada pola Comisión de Bioética da Universidade de Santiago de Compostela, España, USC 32/2022. O responsable da custodia dos datos, a quen pode dirixirse, se é o caso, será José Julio Fernández Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela, España); Enderezo de correo electrónico: DPD@USC.ES

 

* ES | La participación en esta encuesta es voluntaria. El acceso a los datos personales estará restringido al equipo de investigación y no se utilizarán datos con fines comerciales. Los encuestados tienen derecho en cualquier momento a acceder y/o rectificar sus datos personales, así como a suprimir sus datos (Reglamento UE 2016/679; Ley española Real Decreto-ley 5/2018). Los datos se almacenarán durante un año después de la finalización del proyecto (agosto de 2025). Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con el profesor Sebastián Villasante o la Dra. Katina Roumbedakis (atlanteco_usc@equalsea.eu). Esta encuesta fue aprobada por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, España, USC 32/2022. El responsable de la custodia de los datos, a quien podrá dirigirse, en su caso, será José Julio Fernández Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela, España); Dirección de correo electrónico: dpd@usc.es

 

* EN | Participation in this survey is voluntary. Access to all the personal data will be restricted to the research team. None of the personal data that you provide will be used for any commercial purposes. Respondents are entitled at any moment to access and/or rectify their personal data, as well as to delete their data (EU regulation 2016/679; Spanish law Royal Decree-law 5/2018). The data will be stored for one year after the end of the project (August 2025). If you have questions or comments, please contact Prof. Sebastian Villasante and Dr. Katina Roumbedakis (atlanteco_usc@equalsea.eu). This survey has been approved by the Bioethics Committee of the University of Santiago de Compostela, Spain, USC32/2022. The person responsible for data custody, to whom you can refer, if necessary, will be José Julio Fernández Rodríguez (University of Santiago de Compostela, Spain); E-mail address:dpd@usc.es.